• Każdy startup potrzebuje mentora

  Janusz Marszalec
 • Startupy i uczenie się przedsiębiorczości

  Janusz Marszalec
 • Współpraca nauki z biznesem - perspektywa Finlandii

  Janusz Marszalec
 • Moja droga od nauki do biznesu

  Janusz Marszalec

O sobie

Dr inż. Janusz Marszalec, MBA
Przedsiębiorca, naukowiec, inwestor, mentor firm startup, juror European Business Awards w Londynie i konkursu MIT Technology Review Innovators Under 35.

Uzyskał stopień doktora w Politechnice Warszawskiej i MBA University of Minnesota. Wiele lat pracował w VTT-Technical Research Centre of Finland, Electronics Institute, a także współpracował z firmami z parku technologicznego Technopolis (>1000 firm). Zajmował się kierowaniem projektami, budową konsorcjów naukowo – przemysłowych, pracami naukowo – badawczymi i doradztwem. Pracował m.in. dla takich firm jak Nokia, Kone, Ruukki, Partek, Noptel, Fortum, Europejska Agencja Kosmiczna.

Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych i kilku książek z dziedziny wysokich technologii, innowacyjności, przedsiębiorczości i współpracy nauki z przemysłem, a także kilku patentów.

Wykłada przedsiębiorczość w Politechnice Warszawskiej i Uczelni Vistula a także prowadzi warsztaty szkoleniowe dla pracowników i doktorantów instytucji naukowych na temat współpracy nauki z biznesem, marketingu wyników badań naukowych i metodyki tworzenia firm spin-off (m.in. Instytut Fizyki PAN, Instytut Technologii Elektronowej).

Doradzał m.in. Kancelarii Prezydenta RP (Model wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości w Finlandii), Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Konsorcja naukowo-przemysłowe), kierownictwu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Komercjalizacja wyników badan naukowych), władzom lokalnym, parkom technologicznym, instytucjom B+R, międzynarodowym konsorcjom naukowo-przemysłowym i firmom.

Od kilkunastu lat prowadzi działalność biznesową. Pierwszą firmę założył w Finlandii, kolejne w Polsce (JMC.pl – 1996, Centrum Edisona – 2012).

Jest autorem książki "Jak zostać przedsiębiorcą. Zbuduj własną firmę i odnieś sukces!", która w przystępny sposób, z perspektywy praktyka, prezentuje procesy i działania przedsiębiorcy, a także jego stan umysłu, od pierwszych chwil rozważań na temat bycia przedsiębiorcą, przez budowę własnego biznesu do chwili przekazania firmy innym, przez sukcesję bądź sprzedaż.

JMC.pl
Centrum Edisona
ScientificWebDesign.eu
jakzostacprzedsiebiorca.pl