Moja droga od nauki do biznesu

W 1989 roku wyjechałem do Finlandii na krótką, jak się wtedy wydawało, przygodę naukową. Do ośrodka, znanego w świecie z innowacyjności i nowych technologii, z tworzącym się wtedy parkiem naukowo-technologicznym, który Finacial Times nazwał kilka lat później „Silicon Valley of the North”.

Oulu, z położonymi obok siebie uniwersytetem, instytutami rządowego centrum badawczego, parkiem technologicznym Technopolis i kilkoma budynkami Nokii (a także unikalnym klimatem, z nocą polarną i słońcem świecącym o północy w lecie) było miejscem wyjątkowym. Lokalnie realizował się cały cykl, od badań podstawowych, przez badania stosowane do komercjalizacji i wdrożeń wyników badań. Wszyscy uczestnicy procesu spotykali się razem i współpracowali ze sobą, tworząc ręka w rękę innowacyjne rozwiązania w dziedzinie informatyki, elektroniki i telekomunikacji.Pierwszym zadaniem, jakie tam otrzymałem, było poznanie moich przyszłych partnerów z przemysłu, z którymi mieliśmy tworzyć konsorcja naukowo-przemysłowe, i którzy mogli być beneficjentami prowadzonych przez nas badań naukowych. Mieliśmy wspomagać firmy w budowie przewagi konkurencyjnej na rynku, wzmocnieniu ich potencjału eksportowego i wspieraniu rozwoju.

To tam nauczono mnie jak nauka współpracuje z biznesem, tam otrzymałem pierwsze nauki z dziedziny marketingu wyników badań naukowych i usług naukowo-badawczych. I tam, dzięki kilku zmieniającym zupełnie świadomość naukowca komentarzom przedstawicieli firm, często startapów w parku technologicznym, zacząłem rozumieć czym jest przedsiębiorczość.

Aż pewnego dnia, aby spróbować chleba z innego pieca i przeżyć zupełnie inną niż nauka przygodę sam stałem się przedsiębiorcą.

Fińska przygoda trwała wiele lat. Kilkanaście lat pracy w fińskim sektorze badań i rozwoju (początkowo w Oulu, później w Helsinkach), z intensywną współpracą nauki z przemysłem, gdyż ponad 70% fińskich firm współpracuje z instytucjami naukowo-badawczymi, przy średniej dla EU 25%. I przygoda ta trwa do dziś, choć obecnie czas dzielę pomiędzy obydwa kraje – Polskę i Finlandię.

To czego się nauczyłem jako naukowiec w Finlandii, w połączeniu z doświadczeniem prowadzenia własnego biznesu, realizacji projektów doradczych i nauczaniem przedsiębiorczości w Polsce będzie podstawą moich komentarzy, którymi zechcę się tutaj z Państwem dzielić.


Być może kogoś z Państwa zainteresuje moja książka.
Trwa ładowanie komentarzy...