Każdy startup potrzebuje mentora

Budowa nowej firmy, rozpoczynająca się fazą startup, to tworzenie nowego przedsięwzięcia od podstaw. Nadawanie realnych kształtów czemuś, co istnieje tylko w wyobraźni twórcy, wizjonera, przedsiębiorcy. A tworzenie rzeczy nowych nie jest łatwe i zawsze obarczone ryzykiem popełniania błędów.

Budowa startupu, zwłaszcza gdy robi się to po raz pierwszy, często w młodym wieku, bez doświadczenia pracy, to jak wchodzenie na pole minowe. Wszędzie można trafić na niespodziankę, która dla przedsiębiorcy może się źle skończyć. Luka między wyobraźnią a rynkową rzeczywistością jest ogromna.W takiej sytuacji ważne staje się korzystanie z wiedzy, doświadczenia i mądrości innych, którzy już taką drogę przebyli, mają do wydarzeń pewien dystans i widzą rzeczy w szerszej perspektywie. Dlatego dla startupów tak ważni są mentorzy.


Kim jest mentor?
Mentor jest jak czarownik, magik, cudotwórca. W sytuacjach, zdawałoby się beznadziejnych, kiedy młody przedsiębiorca jest zagubiony, przeżywa stres i niepewność, mentor widzi drogi i potrafi pomóc znaleźć najlepszą. A wynika to nie z magii, ale wiedzy, doświadczenia, lat praktyki działania w podobnym otoczeniu i rozwiązywania podobnych problemów, pamiętania co się sprawdziło a co nie.

Mentor to przewodnik, opiekun, który widzi najcenniejsze cechy przedsiębiorcy i jego biznesu, te, których sam przedsiębiorca często nie dostrzega. Zadaniem mentora jest takie wsparcie, a w zasadzie inspirowanie, aby przedsiębiorca mógł sam rozwijać siebie i swój biznes. Aby znalazł potrzebną siłę i pewność siebie.

Korzystając z wiedzy mentora należy pamiętać, że to przedsiębiorca jest twórcą firmy i mentor nie może za niego prowadzić biznesu. Ma pozycję doradczą, wskazując przedsiębiorcy silne i słabe strony. Pomaga formułować wyzwania, które przyczynią się do sukcesu. To relacje dwóch dorosłych ludzi a nie relacje nauczyciel-uczeń czy szef-podwładny.


Dlaczego mentor jest tak ważny?
Mentor jest dla budowanej firmy ważny z kilku powodów.

1. Pomoc w zagadnieniach strategicznych i w rozwiązywaniu bieżących problemów operacyjnych.

2. Wsparcie w chwilach trudnych – bo przedsiębiorczość to bardzo samotna podróż. Czasem sprawy przytłaczają i wtedy mentor może odegrać kluczową rolę w podtrzymaniu motywacji, uspokajając przedsiębiorcę, że takie wyzwania są częścią każdej podróży, a także gwarantując komfort, że jego pomoc jest w razie potrzeby dostępna.

3. Pomoc w budowie modelu biznesu i tworzeniu biznes planu - tu największe wsparcie może dotyczyć zrozumienia zawiłości biznesu, struktury kosztów, czasu potrzebnego firmie na ustabilizowanie swojej sytuacji na rynku (który bywa zwykle zaniżany).

4. Przyjazne przedstawienie firmy potencjalnym klientom, potencjalnym pracownikom, potencjalnym partnerom, a także inwestorom.

5. Pomoc i wsparcie w podjęciu trudnych decyzji, jak np. dokonania istotnych korekt przyjętych założeń i kierunku działania (pivot) a czasem nawet zamknięcia biznesu.

6. Wsparcie w procesie rekrutacji i budowie zespołu, wywiady z kluczowym personelem (to szczególnie przydatne, gdy przedsiębiorca jest młody i niedoświadczony a trzeba zatrudnić kogoś starszego i o wysokich kompetencjach).

Korzystanie z mentora zwiększa szansę odniesienia przez firmę sukcesu znacznie bardziej niż cokolwiek innego, w tym znalezienie odpowiedniego finansowania.

Nawet przedsiębiorcy odnoszący sukcesy wykorzystują doświadczenie innych. Cennym mentorem dla Marka Zuckerberga był Steve Jobbs. Bill Gates korzystał z rad Warrena Buffeta a Richard Branson z rad Freddie'go Lakera, twórcy modelu biznesowego i założyciela pierwszych tanich linii lotniczych.


Kto może być dobrym mentorem?
Dobrze aby mentorem była osoba, która posiada doświadczenie biznesowe, najlepiej z danego sektora przemysłu. Istotne jest, aby mentor odpowiadał przedsiębiorcy pod względem osobowości, bo wiele rozmów dotyczyć będzie spraw osobistych, często trudnych, i dobra komunikacja ma kluczowe znaczenie, tak dla przedsiębiorcy jak i firmy.

Na różnych fazach rozwoju firmy przedsiębiorca może potrzebować różnych mentorów. Osoba odpowiednia do wsparcia na etapie startup może nie być właściwa do skalowania biznesu czy rozwoju eksportu.


Jak znaleźć mentora?
Dobrym początkiem jest spojrzenie na sieć swoich własnych kontaktów. Ktoś odpowiedni może być osobą wcześniej spotkaną. A być może ktoś znany doradzi osobę bardziej dla przedsiębiorcy i firmy właściwą.

Źródłem informacji jest także Internet. Istnieje wiele organizacji, które mogą pomóc w dotarciu do właściwej osoby. Czasem może nią okazać się właściciel firmy, znalezionej w sieci, a organizacja przedsiębiorców może pomóc w dotarciu.

Spotkania networkingowe to idealne miejsce gdzie można znaleźć mentora. Wielu właścicieli firm poszukuje dla siebie nowych wyzwań i chętnie dzielą się swoim doświadczeniem, wspierając młodego przedsiębiorcę w budowie firmy. Wsparcie mentorskie włączone bywa w pakiety obsługi w inkubatorach bądź firmach inwestycyjnych.

Poszukując mentora trzeba być kreatywnym, myśleć niestandardowo i mieć oczy otwarte na wszelkie opcje. Szukać należy osoby, która będzie naprawdę zaangażowana, na którą można liczyć zawsze, kiedy jest to potrzebne.

A kiedy już znajdziesz właściwą osobę zadbaj o utrzymanie dobrych relacji, informowanie o wszelkich sprawach na bieżąco. I pokaż jak wysoko cenisz wsparcie mentora.


Pomoc wiodąca do sukcesu
Można uczyć się samemu, ale zabiera to więcej czasu, kosztuje więcej wysiłku, skutkuje życiem w samotności, ze stałym kołysaniem nastrojów od maksymalnego optymizmu do skrajnego pesymizmu i zwątpienia.

Doświadczona, mądra osoba w pobliżu, do której można się zwrócić, która w chwilach słabości doda otuchy i pokaże dobre strony, a w chwilach nadmiernego optymizmu zada trudne ale ważne pytania, to nieoceniony skarb. To oszczędność czasu, pieniędzy i zdrowia. A czasem to główny element w procesie skutecznego budowania firmy.

Choć znalezienie takiej osoby zabiera dużo czasu, jest to dla firmy sprawa niezwykle ważna. Może okazać się, że to właśnie korzystanie z mądrości i doświadczenia mentora daje firmie dodatkową siłę, dzięki której może najpierw skutecznie zaistnieć, a później być lepszą niż konkurencja i zwyciężać.

Dlatego nie warto tracić energii walcząc samotnie w obszarach, gdzie to nie jest potrzebne. Bycie przedsiębiorcą nie oznacza aby pracować ciężko, ale aby pracować mądrze. Dlatego warto kontaktować się z innymi, korzystać z ich wiedzy, która może uczynić życie twórców startupów o wiele łatwiejszym, zwiększając przy tym szanse biznesowego sukcesu przedsięwzięcia.
Trwa ładowanie komentarzy...