O autorze
Dr inż. Janusz Marszalec, MBA
Przedsiębiorca, naukowiec, inwestor, mentor firm startup, juror European Business Awards w Londynie i konkursu MIT Technology Review Innovators Under 35.

Uzyskał stopień doktora w Politechnice Warszawskiej i MBA University of Minnesota. Wiele lat pracował w VTT-Technical Research Centre of Finland, Electronics Institute, a także współpracował z firmami z parku technologicznego Technopolis (>1000 firm). Zajmował się kierowaniem projektami, budową konsorcjów naukowo – przemysłowych, pracami naukowo – badawczymi i doradztwem. Pracował m.in. dla takich firm jak Nokia, Kone, Ruukki, Partek, Noptel, Fortum, Europejska Agencja Kosmiczna.

Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych i kilku książek z dziedziny wysokich technologii, innowacyjności, przedsiębiorczości i współpracy nauki z przemysłem, a także kilku patentów.

Wykłada przedsiębiorczość w Politechnice Warszawskiej i Uczelni Vistula a także prowadzi warsztaty szkoleniowe dla pracowników i doktorantów instytucji naukowych na temat współpracy nauki z biznesem, marketingu wyników badań naukowych i metodyki tworzenia firm spin-off (m.in. Instytut Fizyki PAN, Instytut Technologii Elektronowej).

Doradzał m.in. Kancelarii Prezydenta RP (Model wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości w Finlandii), Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Konsorcja naukowo-przemysłowe), kierownictwu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Komercjalizacja wyników badan naukowych), władzom lokalnym, parkom technologicznym, instytucjom B+R, międzynarodowym konsorcjom naukowo-przemysłowym i firmom.

Od kilkunastu lat prowadzi działalność biznesową. Pierwszą firmę założył w Finlandii, kolejne w Polsce (JMC.pl – 1996, Centrum Edisona – 2012).

Jest autorem książki "Jak zostać przedsiębiorcą. Zbuduj własną firmę i odnieś sukces!", która w przystępny sposób, z perspektywy praktyka, prezentuje procesy i działania przedsiębiorcy, a także jego stan umysłu, od pierwszych chwil rozważań na temat bycia przedsiębiorcą, przez budowę własnego biznesu do chwili przekazania firmy innym, przez sukcesję bądź sprzedaż.

JMC.pl
Centrum Edisona
ScientificWebDesign.eu
jakzostacprzedsiebiorca.pl

Moja droga od nauki do biznesu

W 1989 roku wyjechałem do Finlandii na krótką, jak się wtedy wydawało, przygodę naukową. Do ośrodka, znanego w świecie z innowacyjności i nowych technologii, z tworzącym się wtedy parkiem naukowo-technologicznym, który Finacial Times nazwał kilka lat później „Silicon Valley of the North”.

Oulu, z położonymi obok siebie uniwersytetem, instytutami rządowego centrum badawczego, parkiem technologicznym Technopolis i kilkoma budynkami Nokii (a także unikalnym klimatem, z nocą polarną i słońcem świecącym o północy w lecie) było miejscem wyjątkowym. Lokalnie realizował się cały cykl, od badań podstawowych, przez badania stosowane do komercjalizacji i wdrożeń wyników badań. Wszyscy uczestnicy procesu spotykali się razem i współpracowali ze sobą, tworząc ręka w rękę innowacyjne rozwiązania w dziedzinie informatyki, elektroniki i telekomunikacji.

Pierwszym zadaniem, jakie tam otrzymałem, było poznanie moich przyszłych partnerów z przemysłu, z którymi mieliśmy tworzyć konsorcja naukowo-przemysłowe, i którzy mogli być beneficjentami prowadzonych przez nas badań naukowych. Mieliśmy wspomagać firmy w budowie przewagi konkurencyjnej na rynku, wzmocnieniu ich potencjału eksportowego i wspieraniu rozwoju.

To tam nauczono mnie jak nauka współpracuje z biznesem, tam otrzymałem pierwsze nauki z dziedziny marketingu wyników badań naukowych i usług naukowo-badawczych. I tam, dzięki kilku zmieniającym zupełnie świadomość naukowca komentarzom przedstawicieli firm, często startapów w parku technologicznym, zacząłem rozumieć czym jest przedsiębiorczość.


Aż pewnego dnia, aby spróbować chleba z innego pieca i przeżyć zupełnie inną niż nauka przygodę sam stałem się przedsiębiorcą.

Fińska przygoda trwała wiele lat. Kilkanaście lat pracy w fińskim sektorze badań i rozwoju (początkowo w Oulu, później w Helsinkach), z intensywną współpracą nauki z przemysłem, gdyż ponad 70% fińskich firm współpracuje z instytucjami naukowo-badawczymi, przy średniej dla EU 25%. I przygoda ta trwa do dziś, choć obecnie czas dzielę pomiędzy obydwa kraje – Polskę i Finlandię.

To czego się nauczyłem jako naukowiec w Finlandii, w połączeniu z doświadczeniem prowadzenia własnego biznesu, realizacji projektów doradczych i nauczaniem przedsiębiorczości w Polsce będzie podstawą moich komentarzy, którymi zechcę się tutaj z Państwem dzielić.


Być może kogoś z Państwa zainteresuje moja książka.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...