O autorze
Dr inż. Janusz Marszalec, MBA
Przedsiębiorca, naukowiec, inwestor, mentor firm startup, juror European Business Awards w Londynie i konkursu MIT Technology Review Innovators Under 35.

Uzyskał stopień doktora w Politechnice Warszawskiej i MBA University of Minnesota. Wiele lat pracował w VTT-Technical Research Centre of Finland, Electronics Institute, a także współpracował z firmami z parku technologicznego Technopolis (>1000 firm). Zajmował się kierowaniem projektami, budową konsorcjów naukowo – przemysłowych, pracami naukowo – badawczymi i doradztwem. Pracował m.in. dla takich firm jak Nokia, Kone, Ruukki, Partek, Noptel, Fortum, Europejska Agencja Kosmiczna.

Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych i kilku książek z dziedziny wysokich technologii, innowacyjności, przedsiębiorczości i współpracy nauki z przemysłem, a także kilku patentów.

Wykłada przedsiębiorczość w Politechnice Warszawskiej i Uczelni Vistula a także prowadzi warsztaty szkoleniowe dla pracowników i doktorantów instytucji naukowych na temat współpracy nauki z biznesem, marketingu wyników badań naukowych i metodyki tworzenia firm spin-off (m.in. Instytut Fizyki PAN, Instytut Technologii Elektronowej).

Doradzał m.in. Kancelarii Prezydenta RP (Model wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości w Finlandii), Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Konsorcja naukowo-przemysłowe), kierownictwu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Komercjalizacja wyników badan naukowych), władzom lokalnym, parkom technologicznym, instytucjom B+R, międzynarodowym konsorcjom naukowo-przemysłowym i firmom.

Od kilkunastu lat prowadzi działalność biznesową. Pierwszą firmę założył w Finlandii, kolejne w Polsce (JMC.pl – 1996, Centrum Edisona – 2012).

Jest autorem książki "Jak zostać przedsiębiorcą. Zbuduj własną firmę i odnieś sukces!", która w przystępny sposób, z perspektywy praktyka, prezentuje procesy i działania przedsiębiorcy, a także jego stan umysłu, od pierwszych chwil rozważań na temat bycia przedsiębiorcą, przez budowę własnego biznesu do chwili przekazania firmy innym, przez sukcesję bądź sprzedaż.

JMC.pl
Centrum Edisona
ScientificWebDesign.eu
jakzostacprzedsiebiorca.pl

Współpraca nauki z biznesem - perspektywa Finlandii

Jak współpracować z biznesem uczyłem się, jako naukowiec w Finlandii. W ramach warsztatów szkoleniowych, których w VTT - Technical Research Centre of Finland było wiele, i praktycznie, w codziennych działaniach. A działania te to bieżąca współpraca z przemysłem, wizyty w firmach, wspólna budowa konsorcjów naukowo-przemysłowych dla projektów naukowo badawczych, zarządzanie projektami i wdrażanie wyników.

Z moich fińskich doświadczeń wynika, że dwa elementy stanowią podstawę dobrej, efektywnej współpracy tych dwóch sektorów: wiedza o przedsiębiorczości i umiejętności w zakresie marketingu usług, a dokładniej marketingu usług profesjonalnych opartych na wiedzy. Tych obu rzeczy uczy się pracowników naukowo-badawczych. Uczy od podstaw, a później dalej pogłębia się już zdobytą wiedzę.

W nauczaniu podstaw przedsiębiorczości zwraca się uwagę na rozwój kalejdoskopowego myślenia, generowania pomysłów na nowy biznes, produkt, usługę. Mówi się o tym, co zaprząta codziennie umysł przedsiębiorcy, jak ważny jest zwrot z inwestycji (ROI), co powoduje, że firmy upadają i jak budować sukces i rozwój biznesu.

Wiedza taka pozwala naukowcom wejść w położenie przedsiębiorcy i zrozumieć, że nauka i naukowcy są ważni, ale nie najważniejsi. To biznes generuje przychody, z których płaci podatki, i to z nich czerpią środki naukowcy na prowadzenie badań. Podejście takie pomaga w poszukiwaniu partnerów przemysłowych, budowaniu relacji, lepszym planowaniu wspólnych projektów, które przekładają się na sukces biznesowy i naukowy.


Uczenie pracowników naukowych marketingu usług profesjonalnych, w tym projektów naukowo badawczych, sprzedaży wyników badań i ekspertyzy (wiedzy) pracowników naukowych jest kluczowe dla współpracy nauki z biznesem. Bowiem to sami naukowcy prowadzą marketing najbardziej skutecznie. Dzieje się tak dlatego, że marketing usług profesjonalnych wiąże się z doradztwem. A kompetencje w danej dziedzinie posiadają naukowcy a nie marketerzy. Marketing i sprzedaż w ogóle jest rzeczą trudną a marketing usług profesjonalnych opartych na wiedzy jest dla naukowców szczególnym wyzwaniem.

Dlatego uczenie marketingu usług profesjonalnych trwa ciągle i jest procesem. Naukowcy zdobywają coraz bardziej zaawansowaną wiedzę, połączoną z ich rosnącym doświadczeniem praktycznym. Wspinają się na wyższy poziom umiejętności i stają przed kolejnymi, jeszcze bardziej wymagającymi wyzwaniami.

Stojąc pewnie na tych dwóch nogach – kompetencjach w dziedzinie przedsiębiorczości i marketingu – naukowiec może skutecznie budować współpracę z przemysłem. Może kreować z firmami projekty, które są korzystne zarówno dla biznesu jak i nauki. Projekty, które tworzą dobrą bazę do finansowania badań i rozwoju kompetencji ośrodka naukowego a także wspierają rozwój kariery naukowej (a często także biznesowej) pracowników naukowych, którzy takie umiejętności i kompetencje posiedli.


PS.
Na podstawie fińskich doświadczeń prowadzę warsztaty szkoleniowe dla instytucji i pracowników naukowo-badawczych, np. Instytutu Fizyki PAN, Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Technologii Elektronowej, i innych.


Publikacje autora powiązane z tematem
1. Janusz Marszalec, Fiński model współdziałania nauki z przemysłem, w Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa, 2002, pp. 319-335.
2. Janusz Marszalec, Konsorcja naukowo - przemysłowe jako metoda poprawy efektywności współpracy nauki z przemysłem, Materiały IV Konferencji z cyklu "Wiedza i Innowacje", Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 17-18 stycznia 2008 r.
3. Janusz Marszalec, Jak zostać przedsiębiorcą. Zbuduj własną firmę i odnieś sukces!, Centrum Edisona, Warszawa, 2014, p. 374.
4. Janusz Marszalec, Science-to-Business Marketing as an Important Factor of Effective Cooperation Between Science and Industry, in Images of Intellectual Capital, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, 2015 (w druku).
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...